Circular Federacions

Benvolguda Presidenta, benvolgut President,

Com bé sabeu, s’ha publicat en el DOGV la Resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19, que estarà en vigor fins al pròxim 3 de febrer, inclòs.

La disposició estableix la suspensió de totes les competicions d’àmbit autonòmic i inferior i els respectius entrenaments i ordena, amb caràcter general, el tancament de totes les instal·lacions i centres esportius de qualsevol naturalesa i característiques.

Considerant els compromisos adquirits en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i en el Protocol signat entre el Consejo Superior de Deportes, les Comunitats Autònomes i les Federacions Espanyoles, es permet l’ús puntual de les instal·lacions esportives per a les competicions internacionals i estatals professionals i per a les competicions oficials federades d’àmbit internacional o estatal no professional, així com per als entrenaments dels esportistes que vagen a participar en aquestes.

Considerant la greu situació epidemiològica i sanitària al nostre territori, l’autoritat sanitària pretén amb aquestes mesures minimitzar, durant uns dies, els contactes i les interaccions, amb la finalitat de disminuir al màxim el risc de contagi de la ciutadania.

En aquest sentit, des de la direcció general d’Esport, vos preguem la màxima prudència possible, i l’aplicació estricta de les limitacions acordades; insistim que és necessari que l’activitat esportiva en instal·lacions (inclosos els programes de tecnificació) es mantinga sols en aquells casos i per a aquells esportistes concrets que amb caràcter necessari hagen de continuar els seus entrenaments per estar inscrits a competicions o campionats d’àmbit internacional o estatal.

Aquesta circumstància haurà de ser degudament acreditada, si es requereix pels titulars de les instal·lacions o per les autoritats sanitàries.

D’altra banda vos recordem que, en qualsevol cas, és potestat dels titulars de les instal·lacions decidir sobre l’apertura o no d’aquestes; considerant les circumstàncies, la Generalitat respectarà  les decisions que preguen els titulars.

Pel que fa a la pràctica esportiva a l’aire lliure es permet l’activitat sense contacte físic de les modalitats individuals i aquelles que es practiquen per parelles, sols en el cas que els esportistes siguen convivents; en cas que les modalitats individuals es practiquen en grup (esports de muntanya, ciclisme, atletisme, i en general entrenaments de modalitats individuals sense contacte) es respectarà en tot cas la limitació que s’establisca per a l’àmbit social, i que de moment es limita a 6 persones (de conformitat amb el Decret 20/2020, de 18 de desembre del President de la Generalitat).

Des de la direcció general d’Esport, lamentem profundament les molèsties i les dificultats que la pandèmia ha generat i continua generant a la pràctica esportiva, i apel·lem novament a la responsabilitat i a la prudència que heu demostrat totes les Federacions, clubs, entitats i esportistes en aquests mesos de treball conjunt.

Sabeu que som plenament conscients de les dificultats que generen estes limitacions, les quals no imaginàvem viure ningú de nosaltres. Però n’estem ben segurs que entre totes i tots, amb l’esforç col·lectiu, com ja heu fet totes i cadascuna de les federacions i hem fet des de la nostra conselleria, tan prompte com ens deixe esta maleïda pandèmia tornarem a gaudir plenament d’allò que tant ens apassiona i pel que ens hem compromés: la promoció de l’esport.

Josep Miquel Moya Torres

Director General d’Esport

Resolució DOGV (PDF)