COMITES

COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA

Presidente: D. Juan Carlos AMAYA PUERTES, con D.N.I., número 22.671.739-H
Secretario: D. Enrique ORTEGA GIMÉNEZ, con D.N.I, número 44.850.170-D
Vocal: D. Rafael Enrique ABAD SANFELIX, con D.N.I., número 19.850.437-B

COMITÉ DE APELACIÓN

Presidente: D. Benjamín LAFARGA VÁZQUEZ, con D.N.I., número 24.313956-N
Secretario: D. Juan Carlos MIRÓ MONEDERO, con D.N.I., número 22.547.691-D
Vocal: D. José Ángel ORTEGA MARROCO, con D.N.I, número 48.388.579-Y
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Presidente: D. José LÓPEZ MARTÍN, con D.N.I., nº 21947980-T
Secretario: D. Agustín ALBA OLTRA, con D.N.I., nº 44882913-T
Vocal: D. José De Los Reyes RUBIO MORENO, con D.N.I, nº 21446999-M
Vocal: D. José MANCEBO ESPINOSA, con D.N.I, nº 73362579-P
Vocal: D. Miguel TERRÉN BALAGUER, con D.N.I., nº 19819220-M
COMITÉ DE ÁRBITROS/JUECES
Presidente: D. Francisco BENLLOCH PRATS, con D.N.I., nº 24338246-Z
Secretario: D. Agustín ALBA OLTRA, con D.N.I., nº 44882913-T
Vicepresidente: D. Alberto DÍAZ DE LA PRIDA, con D.N.I, nº 50723464-T
Vocal: D. José LÓPEZ MARTÍN, con D.N.I., nº 21947980-T
Vocal: D. Miguel TERRÉN VILLALBA, con D.N.I., nº 29187335-J
FBCV
Anuncios