Subvencions

Ajudes per a l’organització de campionats d’Europa i del món en màximes categories i competicions de nivell equiparable 2021

Resolució de 18 d’octubre de 2021, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives per a l’adquisició de material immobilitzat per a l’any 2021.

Resolució de 26 de juliol de 2021, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al foment de l’esport federat i els programes de tecnificació esportiva en la Comunitat Valenciana per a l’any 2021

Resolució de 6 d’agost de 2021, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions adscrites a l’organització d’esdeveniments esportius especials

Resolució de la convocatòria de concessió de subvencions destinades a les federacions esportives amb àmbit d’actuació a la província de València destinades al manteniment d’aquestes, com a ajuda extraordinària durant la pandèmia-COVID19, per a l’exercici 2021

Resolució de 6 d’agost de 2021, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a l’organització d’esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l’any 2021

Ajudes per a Organització de Ctos d’Europa i del Món en màximes categories i competicions de nivell equiparable 2022

Resolució de 23 de maig de 2022, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a l’execució de projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física per a l’any 2022

Resolució de 7 de juny de 2022, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al foment de l’esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana per a l’any 2022

Resolució de 6 de juny de 2022, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d’Espanya per a l’any 2022

Resolució de 5 d’agost de 2022, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a l’organització d’esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l’any 2022

Resolució pla d`ajudes a entitats esportives per a organització de projectes i activitats esportives relacionades amb la salut i la igualtat 2022 (Diputación de Alicante)