Subvencions

Ajudes per a Organització de Ctos d’Europa i del Món en màximes categories i competicions de nivell equiparable 2022

Resolució de 23 de maig de 2022, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a l’execució de projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física per a l’any 2022

Resolució de 7 de juny de 2022, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al foment de l’esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana per a l’any 2022

Resolució de 6 de juny de 2022, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d’Espanya per a l’any 2022

Resolució de 5 d’agost de 2022, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a l’organització d’esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l’any 2022

Resolució pla d`ajudes a entitats esportives per a organització de projectes i activitats esportives relacionades amb la salut i la igualtat 2022 (Diputación de Alicante)

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA D’AJUDES A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES PER A l’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS D’ESPECIAL INTERÉS, ANUALITAT 2022

RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2022, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives per a l’adquisició de material immobilitzat per a l’any 2022.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A FEDERACIONS ESPORTIVES DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, DESTINADES Al MANTENIMENT DE LES MATEIXES COM A AJUDA EXTRAORDINÀRIA DURANT LA PANDÈMIA COVID19. ANY 2022

AJUDES PER A l’ORGANITZACIÓ DE CAMPIONATS D’EUROPA I DEL MÓN EN MÀXIMES CATEGORIES I COMPETICIONS DE NIVELL EQUIPARABLE 2023

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2023, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvenci· ons a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comu· nitat Valenciana que promocionen la integració dels col· lectius de la diversitat a través de l’activitat física i l’es· port durant el curs o la temporada 2022/2023