Reglaments – Reglamentos

REGLAMENTO BOXEO AMATEUR – REGLAMENTE BOXEIG AMATEUR

REGLAMENTO BOXEO AMATEUR CLÁSICO – REGLAMENTE BOXEIG AMATEUR CLÀSSICA

REGLAMENTO BOXEO PROFESIONAL – REGLAMENTE BOXEIG PROFESSIONAL

REGLAMENTO DISCIPLINA DEPORTIVA – REGLAMENTE DISCIPLINA ESPORTIVA

 

Pendiente de aprobación por la Generalitat – Pendent d’aprovació per la Generalitat

REGLAMENTO BOXEO AMATEUR – REGLAMENTE BOXEIG AMATEUR