PROAD COMUNITAT VALENCIANA

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en col·laboració amb el Consell Superior d’Esports, ha posat en marxa el Programa d’Atenció a Esportistes d’Elit – PROAD Comunitat Valenciana.

Tenim el plaer de comunicar-vos que ja està disponible la web http://www.proadcomunitatvalenciana.es  on podeu veure i consultar la informació relativa a l’esport d’elit de la Comunitat Valenciana i informació específica sobre els serveis del PROAD CV. Així mateix comptem amb xarxes socials com Instagram i Twitter, en la qual les persones interessades trobaran notícies i tota la informació.

Amb aquesta nova línia d’actuació es crea una estructura d’atenció individualitzada que integra i ofereix informació, assessorament, orientació, intermediació i gestió de tots els recursos posats a la disposició d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana (DAN i DAR) en l’àmbit formatiu i laboral.

Per a qualsevol dubte o consulta, les persones esportistes d’elit poden enviar un correu electrònic a l’adreça proadcv_atencioesportiva@gva.es

Esperem que aquest nou programa siga del vostre grat i utilitat.


La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, ha puesto en marcha el Programa de Atención a Deportistas de Élite – PROAD Comunitat Valenciana.

Tenemos el placer de comunicaros que ya está disponible la web www.proadcomunitatvalenciana.es  donde podéis ver y consultar la información relativa al deporte de élite de la Comunidad Valenciana e información específica sobre los servicios del PROAD CV. Asimismo, contamos con redes sociales como Instagram y Twitter, donde podrás encontrar noticias e información que esperamos sea de vuestro interés.

Con esta nueva línea de actuación se crea una estructura de atención individualizada que integra y ofrece información, asesoramiento, orientación, intermediación y gestión de todos los recursos puesto a disposición de deportistas de élite de la Comunitat Valenciana (DAN y DAR) en el ámbito formativo y laboral.

Para cualquier duda o consulta, las personas deportistas de élite pueden enviar un correo electrónico a la dirección proadcv_atencioesportiva@gva.es

Esperamos que sea de vuestro agrado y utilidad.