Información sobre las restricciones relativas a la práctica deportiva

La Dirección General de Deportes nos remite este escrito:

Bon dia:

D’acord amb la Resolució de 19 de gener de 2021, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en aquests moments sols poden entrenar en instal·lacions esportistes els esportistes inscrits als campionats o competicions oficials internacionals i estatals (amb la deguda certificació de la federació -és suficient que siga l’autonòmica-).

Per als casos en què no estiguen obertes les inscripcions, o no s’hagen celebrat els campionats autonòmics classificatoris, si la Federació corresponent ho estima oportú, pot fer una preselecció dels esportistes que previsiblement participaran, i acreditar aquesta circumstància. L’acreditació o certificació emesa per la Federació autonòmica permetrà que els preseleccionats puguen entrenar.

En qualsevol cas, òbviament el titular de les instal·lacions esportives decideix sobre l’apertura o no d’aquestes, i sobre les condicions d’ús de les instal·lacions.

Considerant que les mesures de suspensió de les competicions i entrenaments han sigut adoptades per les autoritats sanitàries com a conseqüència de la greu situació epidemiològica al nostre territori, apel·lem a la responsabilitat de la Federació en l’aplicació de les excepcions i acreditació d’esportistes, i dels clubs, en el desenvolupament dels entrenaments que permet la normativa.

Esperem que aquesta informació siga d’utilitat,
——————-
Buenos días:

De acuerdo con la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, en estos momentos sólo pueden entrenar en instalaciones deportistas los deportistas inscritos en los campeonatos o competiciones oficiales internacionales y estatales (con la debida certificación de la federación -es suficiente que sea de la autonómica-).

Para los casos en que no estén abiertas las inscripciones, o no se hayan celebrado los campeonatos autonómicos clasificatorios, si la Federación correspondiente lo estima oportuno, puede hacer una preselección de los deportistas que previsiblemente participarán, y acreditar esta circunstancia. La acreditación o certificación emitida por la Federación autonómica permitirá que los preseleccionados puedan entrenar.

En cualquier caso, obviamente el titular de las instalaciones deportivas decide sobre la apertura o no de estas, y sobre las condiciones de uso de las instalaciones.

Considerando que las medidas de suspensión de las competiciones y entrenamientos han sido adoptadas por las autoridades sanitarias como consecuencia de la grave situación epidemiológica en nuestro territorio, apelamos a la responsabilidad de la Federación en la aplicación de las excepciones y acreditación de deportistas, y de los clubes, en el desarrollo de los entrenamientos que permite la normativa.

Esperamos que esta información sea de utilidad,