Sol·licitud de subvencions destinades als clubs esportius i seccions esportives d’entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials internacionals i competicions de màxima categoria estatal d’esport no professional, per a l’any 2022.

Nom del tràmit

Sol·licitud de subvencions destinades als clubs esportius i seccions esportives d’entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials internacionals i competicions de màxima categoria estatal d’esport no professional, per a l’any 2022.

Objecte del tràmit

  • Les subvencions d’aquesta convocatòria estan destinades a clubs esportius i seccions esportives d’entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials de caràcter estatal i internacional i la tecnificació de tots els seus equips.
  • Les subvencions es destinaran a finançar les despeses ocasionades l’any 2022 pels següents conceptes:

a) Despeses derivades de la participació del primer equip en competicions oficials: desplaçaments, allotjament, manutenció, arbitratges i nòmines, que serà com a mínim del 50% de l’import de la subvenció concedida.

b) Despeses derivades de l’activitat esportiva del club relacionats amb la tecnificació de tots els seus equips.

c) Altres despeses de funcionament relacionats amb els apartats anteriors, degudament justificats, que serà com a màxim el 10% de l’import de la subvenció concedida.

  • Es presentarà un pressupost de l’any 2022 de les despeses i ingressos de les activitats relacionades exclusivament amb la finalitat d’aquestes subvencions, indicades en l’apartat anterior.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=200