Termini per a sol·licitar ser inclos en la Llista Parcial d’esportistes d’elit per resultats 2019

El termini de presentació de sol·licituds i documentació requerida finalitzarà el pròxim 7 de maig de 2019, aconsellant no esgotar aquest termini. Espodran presentar en el registre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o en els registres de les seues Direccions Territorials d’Alacant, Castelló i València. Perquè es puguen incloure hauran d’anar completes i signades per l’esportista i per la federació.

Per una major informació i descàrrega de les sol·licituds, podeu consultar la nostra web: www.ceice.gva.es/web/deporte, enllaç esport d’elit. Per a qualsevol dubte es pot telefonar al 961970510.

Una salutació
Servei d’Esport d’Elit i Formació Esportiva
Direcció General d’Esport

  • El termini de presentació de sol·licituds i documentació requerida finalitzarà el pròxim 7 de maig de 2019, aconsellant no esgotar aquest termini. Es podran presentar en el registre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o en els registres de les seues Direccions Territorials d’Alacant, Castelló i València. Perquè es puguen incloure hauran d’anar completes i signades per l’esportista i per la federació.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació requerida finalitzarà el pròxim 7 de maig de 2019, aconsellant no esgotar aquest termini. Es podran presentar en el registre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o en els registres de les seues Direccions Territorials d’Alacant, Castelló i València. Perquè es puguen incloure hauran d’anar completes i signades per l’esportista i per la federació.

 

Documento